مرگ خواننده ی دلها,مرتضی پاشایی

مرگ خواننده ی دلها,مرتضی پاشایی
مرگ خواننده ی دلها,مرتضی پاشایی

مرگ خواننده ی دلها,مرتضی پاشایی

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم واون خوابه
نمی خوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه
یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه
یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی خونهیه روز همین جا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره
چیزی نگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگیره
گریه می کردم درو که می بست می دونستم که می میمرم
اون عزیزم بود نمی تونسم جلوی راشو بگیرممی ترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها
خدایا کمک کن نمی خوام بدونه دارم جون میکنم اینجا
سکوت اتاقو داره می شکنه تیک تاک ساعت رو دیوار
دوباره نمی خوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار

مرتضی پاشایی فوت کرد ادامه‌ی خواندن