برچسب: متن آهنگ آخر شب از مسعود صادقلو و مهدی حسینی